Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Πίνακας με το βαθμό απόδοσης καύσιμης ύλης


ΟΙ τιμές της καύσιμης ύλης φτάνουν στα ύψη Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με το βαθμό απόδοσης κάθε εστίας και την ποσότητα ξύλων που κάθε μια χρειάζεται για να παράγει ιδανικά θερμότητα περίπου 10 Mcal/h,για να μπορέσετε μόνοι σας να επιλέξετε τι πραγματικά σας συμφέρει..
ΤΥΠΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ θερμότητα περίπου 10 Mcal/h
Παραδοσιακή εστία με πυρότουβλο 10% - 15% Περίπου 20kg/h ξύλου
Παραδοσιακή εστία με μαντέμι 15% - 20% Περίπου 15kg/h ξύλου
Αερόθερμη εστία τζακιού ανοικτού τύπου προδιαγραφών 30% - 35% Περίπου 9kg/h ξύλου
Αερόθερμη εστία τζακιού κλειστού τύπου ενεργειακή 70% - 75% Περίπου 4kg/h ξύλου

1 kg ξύλο (25% υγρασία) 13.800 Kj 3,8 kwh 3.270Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 kg μπρικέτες ξύλου/πέλλετ 16.800 kj 4,7 kwh 4.040Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 kWh ηλεκτρική ενέργεια 3.600 kj 2,5 kwh 2.150Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 kg Ντήζελ = 1,1lit 42.840 kj 11,9 kwh 10.232Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 kg Υγραέριο 45.720 kj 12,7 kwh 10.920Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 kg Φυσικό αέριο 49.680 kj 13,8 kwh 11.870Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
Όγκος Μάζα Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
1 lt Ντίζελ 0,9 kg 9.208 Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
Ξύλο 1 kg 3.270 Kcal (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)